Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi – 1

"İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma Sempozyumu"

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

16-17 Mart 2019

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ!

A M A Ç

İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma Sempozyumu’nun amacı; Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin terapi seanslarında ilerlemelerini  engelleyen farklı faktörleri belirleyerek bunlara yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.

H E D E F

Bütüncül Psikoterapi’lerin dünyadaki uygulamaları olan; Eklektik, Ortak Faktöre Dayalı, Entegratif ve Asimilatif Bütüncül Psikoterapilerin anlaşılması, anlatılması, öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Ayrıca Türkiye’de bu yaklaşımların kültüre duyarlı uygulanma şekilleri,  bölgesel kültürlerimize dayalı özgün Bütüncül Psikoterapilerin uygulanma çeşitliliğin ortaya konmasını sağlamak.

Katılımcılara Bütüncü Psikoterapilerin kısa dersler, paneller, tartışma grupları, uzmanla buluşma, spesifik atölye çalışmaları, video gösterimleri, canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu kapsamlı rol oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilmesini temin etmek.

K O N U L A R

GÜN
OTURUM:
AÇILIŞ KONUŞMASI: TAHİR ÖZAKKAŞ ’TERAPİDE TIKANMA VE AŞMA YOLLARI’

OTURUM
SALON 1: TIKANIKLIK NEDİR VE KLİNİKTE GÖRÜNÜMÜ (NARSİST- ŞİZOİD- BORDER-

NEVROTİK) (Sibel Demir-yaprak-Begüm)

SALON 2 : NARSİSTİK KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİSTE VE DANIŞANA AİT TIKANMANIN GÖRÜNÜMÜ

 3.OTURUM

 SALON 1: DANIŞANA VE TERAPİSTE AİT TIKANMA SÜREÇLERİ, KİŞİLİK ÖRÜNTÜLERİYLE İLİNTİSİ

SALON 2: BORDERLİNE KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİSTE VE DANIŞANA AİT TIKANMANIN GÖRÜNÜMÜ

4.OTURUM

SALON 1 : TIKANIKLIK İLE DİRENÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ(BİLİŞSEL- DAVRANIŞÇI-DİNAMİK- VAROLUŞSAL ETMENLERE GÖRE DİRENÇ VE TIKANILIĞIN YORUMLANMASI

SALON 2: ŞİZOİD KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİSTE VE DANIŞANA AİT TIKANMANIN GÖRÜNÜMÜ

5.OTURUM:

SALON 1: RUPTURE VE TIKANMA

SALON 2: NEVROTİK KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİSTE VE DANIŞANA AİT TIKANMANIN GÖRÜNÜMÜ

GÜN
OTURUM:
ORTAK KONFERANS (AHMET ÇORAK?)

OTURUM (paneller)
 SALON 1: TIKANIKLIK NASIL AŞILIR? ELİMİZDEKİ TEKNİK VE STRATEJİLER NELERDİR?

 SALON 2: NARSİSTİK KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİDE TIKANIKLIĞIN AŞILMASI

(bir konuşmacı rupture onarımına değinecek)

3.OTURUM

SALON 1: TERAPİDEKİ TIKANIKLIĞI AŞMA YOLLARI

SALON 2: BORDERLİNE KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİDE TIKANIKLIĞIN AŞILMASI

(bir konuşmacı rupture onarımına değinecek)

4.OTURUM

SALON 1: TERAPİSTİN KENDİNE VE HASTAYA AİT TIKANIKLIĞI KEŞFETMESİ, SÜPERVİZYON DESTEĞİ

SALON 2: ŞİZOİD KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİDE TIKANIKLIĞIN AŞILMASI

(bir konuşmacı rupture onarımına değinecek)

 5.OTURUM

SALON 1: KURAMSAL YAKLAŞIMDA DİRENÇ VE TIKANIKLIK AŞMA YOLLARI(BİLİŞSEL-DAVRANIŞCI-DİNAMİK- VAROLUŞSAL)

SALON2: NEVROTİK KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜNDE TERAPİDE TIKANIKLIĞIN AŞILMASI

*** Sempozyum esnasında mahrem bilgilerin paylaşılması nedeniyle ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır.

Tespit edilmesi halinde, katılımcı sempozyumdan  çıkarılacak ve suç duyurusunda bulunulacaktır!

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri.

 Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve öğrencileri.

*Aile Danışmanları, Hemşireler ve Okul Öncesi Öğretmenleri de katılabilir.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

100 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır. Kayıt yaptıran kişiler her gün güncellenerek www.psikoterapi.com sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcı Listesi için tıklayınız.

S Ü R E

2 Gün

09.00-19.30 arası

Toplam 15 saat

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara, Sempozyum sonrasında katılım gösterdikleri Atölye Çalışması ve Sempozyum Oturumlarına ait Psikoterapi Enstitüsü Derneği onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

basvuru@psikoterapi.com

0262 653 66 99

0532 267 47 94

Terapide Sürecinde Tıkanma Sempozyumu ile ilgili güncel bilgi ve detayları incelemek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

Sempozyum Sitesi: sempozyumlar.psikoterapienstitusu.com

Kayıt için, www.psikoterapi.com sitesinden başvuru formunu doldurup göndermeniz rica olunur.

S E M P O Z Y U M   Y E R İ

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Merkezi Beyoğlu Yerleşkesi

İstiklal Cad. No: 120 Kat: 4-5 (Galatasaray Lisesi çapraz karşısı)

Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0262 653 6699 – 0532 267 4794

sempozyumlar.psikoterapienstitusu.com

www.hipnoz.com

www.hipnozdernegi.org.tr

www.psikoterapi.org / www.psikoterapi.com / www.psikoterapienstitusu.com

K A T I L I M   Ü C R E T İ

Sempozyum ücretinin ödenmesi durumunda adınız Kesin Kayıt Listesine eklenir.

Kesin kayıt ödemesini alttaki linklerden yapabilirsiniz.

Dernek Üyesi Olmayanlar için kredi kartı ile ödeme

Dernek Üyesi Olanlar için kredi kartı ile ödeme

Öğrenciler için kredi kartı ile ödeme

Ön Kayıt veya Kesin Kayıt Ücretini, aşağıdaki hesap numaralarımıza EFT/Havale olarak ödeyebilirsiniz. Banka dekontunu, açıklama kısmına “Psikoterapi Enstitüsü 2019 Sempozyumlar Serisi - 1 Ücreti” yazarak basvuru@psikoterapi.com adresine göndermenizi rica ederiz.

Lisans Öğrencileri 200 TL
PED Üyeleri 300 TL
PED Üyesi Olmayanlar 350 TL
*Katılım ücreti sempozyum oturumlarını, sempozyum materyallerini ve kahve arasını içerir.

Hesap No:

Psikoterapi Enstitüsü  Eğ. Araş. Sağ. Org. Dan. Ltd. Şti.

T.C. İş Bankası Darıca Şubesi

Şube Kodu: 2425

Hesap: 0432025

IBAN: TR74 0006 4000 0012 4250 4320 25

Türkiye Finans Gebze Şubesi

Şube Kodu:207

Hesap:2389670

IBAN: TR45 0020 6002 0702 3896 7000 01

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.
Last modified: Sunday, 13 January 2019, 12:41 PM