HİPNOZ DERNEĞİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu yapılmak üzere 9.12.2011 tarihinde saat 18:30’da dernek merkezinde yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya 197 üyeden 100 üye katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Özakkaş’nın teşekkürleriyle ve toplantının aşağıda yazılı gündemini okumasıyla başladı.

1

Açılış ve yoklama

5

Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

2

Saygı duruşu ve istiklal marşı

6

Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi

3

Divan heyetinin oluşumu

7

Dilek ve temenniler

4

Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

8

Kapanış.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Dernek Başkanı bir açılış konuşması yaptı. Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığını ve hazirun listesinin toplantıya katılanlarca imzalandığını ve toplam 197 üyeden 100 hazır bulunduğunu belirtti ve haziruna teşekkürlerini iletti.

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince dernek başkanının davetiyle bir dakikalık saygı duruşu yapılarak hitamında İstiklal Marşımız okundu.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve akabinde Divan Başkanlığına İSMAİL KOÇ Başkan Yardımcılığına GÖKHAN ŞENTÜRK ile SAADET EMİŞÇİ seçildiler.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince divan başkanı, dernek başkanını yönetim kurulu faaliyet raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Dernek Başkanı Tahir Özakkaş Yönetim Kurulu üyelerince imzalı ‘Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”nun bir suretini divan heyetine sunarak söz aldı ve göreve geldikleri 08/05/2011 ile 09/12/2011 tarihleri arasındaki süre içerisinde Yönetim Kurulu olarak; 8 ay yaptıklarını, görev süreleri içinde 3.220,00 TL gelir sağlandığını, 9.211,16 TL harcama yapıldığını, bugünkü tarih itibariyle derneğin kasa/banka mevcudunun 88.980,00 TL. olması gerekirken -5.991,16 TL borçlu olduğunu ifade ederek konuşmasını bitirmesi sonrasında divan başkanlığınca Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle ibra ve kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesi gereğince divan başkanı, Dernek Denetim Kurulu Başkanını Denetim Kurulu Raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Denetim Kurulu üyesinden Erkan Özen Denetim Kurulu Raporu okunarak oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle ibra ve kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi. Divan başkanı genel kurula Seçimlerin açık mı yada gizli oyla mı yapılması gerektiğini sordu. Seçimlerin açık oylama ile yapılması genel kurulca benimsendi. Tek bir liste halinde sunulan Yönetim asil ve yedek üyeleri ile denetim asil ve yedek üyelerinden oluşan liste genel kurula okundu ve hazırda bulunanların oy birliği ile kabul edildi

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N

YÖNETİM ASIL

S.N

YÖNETİM YEDEK

1

İHSAN YAMLI

1

AYKUT YENER KAVAK

2

YASEMİN SOLAK ÇALIKOĞLU

2

KAMİL TUZGÖL

3

GÖKHAN ŞENTÜRK

3

MEHMET AKİF AYDIN

4

ENES BÜLBÜL

4

NİMET ZENGİNER KİRİŞÇİ

5

AHMET ÇORAK

5

OSMAN ÖZCAN

6

BETUL SEZGİN

6

İSMAİL KOÇ

7

BERRİN KARAEMİNOĞULLARI

7

TÜLAY ASAL

DENETLEME KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N

DENETLEME ASIL

S.N

DENETLEME YEDEK

1

ERKAN ÖZEN

1

SAADET EMİŞÇİ

2

TAHİR ÖZAKKAŞ

2

BERAT ONUR TAŞBAŞI

3

FATMA ÖZAKKAŞ

3

TUNCAY ÇALIKOĞLU

Seçim sonrasında divan başkanı seçim sonuçlarına itirazı olan olup olmadığını yada seçildiği görevden affını isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir cevabın gelmediği görülünce seçim işlemleri sonuçlandı.

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince divan başkanı tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında dilek ve temenni olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Genel kurulda hazır bulunan üyeleri tarafından söz alan olmadı.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereği divan başkanının kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi. 09-12-2011

Divan Başkanı

İSMAİL KOÇ

Divan Başkan Yardımcı

GÖKHAN ŞENTÜRK

Divan Üyesi (Katip)

SAADET EMİŞÇİ

Last modified: Thursday, 2 February 2012, 04:16 PM