Hipnoz Derneği Logosu
2024.07.07 Hipnoz Derneği Kararı
by admin admin - Tuesday, 9 July 2024, 12:39 PM
 
Madde 13- Merkez Genel Kurulu:
Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Onur Kurulu asıl üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulu Eski Genel Başkanları.
b) Üye sayısı 20'ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20'den fazla olan şubelerden üye sayısının 10'a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulu'nca değiştirilebilir.

Madde 14- Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı
a) Olağan Merkez Genel Kurulu, 3 yılda bir Aralık ayında yapılır.
b) Merkez Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Ayrıca Merkez Genel Kurul üyelerinin en az birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Madde 15- Merkez Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı
a) Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.