Hipnoz Derneği Logosu
2021 Beyanname Bildirisi Hk
by admin admin - Sunday, 12 February 2023, 01:10 PM
 

Karar No: 2022/06

Karar Tarihi: 05.04.2022

Konu: 2021 Beyanname Bildirisi Hk.

Kararın Metni: HD yönetim kurulu 05.04.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2021 yılına ait dernek beyanname formundaki gerekli bilgi ve belgeler kontrol edilmiş, gerçek, doğru ve tam bir beyan için tanzim edilmiştir. Beyannamenin derbis sistemi üzerinden mülki idare amirliğine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.