Hipnoz Derneği Logosu
Yetki Belgesi Verilmesi Hk.
by admin admin - Sunday, 12 February 2023, 01:09 PM
 

Karar No: 2022/02

Karar Tarihi: 15.01.2022

Konu: Yetki Belgesi Verilmesi Hk.

Kararın Metni: HD yönetim kurulu 15.01.2022 tarihinde Enes Bülbül başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Derneğimize ait olan gelir makbuzları ile para tahsilatı yapmaya muhasip Tahir Özakkaş’ın yanında dernek üyelerinden Aynur Yıldız, Yaşar Kubilay Taner, Emre Ayağ ve Buğra Kal’a yetki verilmesine karar verilmiştir.