Hipnoz Derneği Logosu
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda Oluşan Yeni Merkez Yönetim Kurulunun İlk Toplantısı ve Görev Dağılımı
by admin admin - Sunday, 12 February 2023, 01:06 PM
 

Karar No: 2021/11

Karar Tarihi: 02.08.2021

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda Oluşan Yeni Merkez Yönetim Kurulunun İlk Toplantısı ve Görev Dağılımı

Kararın Metni: Hipnoz Derneği yönetim kurulu 02.08.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  • Olağan Genel Kurul sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu eski yönetim kurulundan derneği teslim almış ve görev dağılımı yapmıştır.
  • Yeni Merkez Yönetim kuruluna giren üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Başkan: Enes Bülbül

Başkan Yardımcısı: Melike Feyza Ateş

Sayman: Tahir Özakkaş

Asil Üye: Ahmet Çorak

Asil Üye: İhsan Yamlı

  • Genel Kurul sonuç bildiriminin DERBİS üzerinden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilmesine, derneğimiz adına elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurmak üzere yönetim kurulu başkanı Enes Bülbül’ün (TC:66043185418) yetkilendirilmesine, başkan adına gerekli şifreyi teslim almak üzere Aynur Yıldız’ın (TC: 25667011008) görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
  • Genel merkez kurulunda yönetim kuruluna verilen yetki üzerine ESH üyeliğinin yenilenerek yıllık olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.